Ing. Petr Chmelík

Zavádění a poradenství v oblasti systémů řízení jakosti ISO včetně certifikace a servisu.

Mgr. Ing. Jan Lerch

Nabídka advokátních služeb v oblasti pracovního, správního a trestního práva.

Oblastní

Zajišťujeme shromažďování, analýzu a rozšiřování vědeckého poznání v oblasti stavitelství a propagaci našeho stavebnictví v zahraničí.