Geodetické a kartografické práce

Geodetické služby – Ing. Aleš Čech

Geodetické služby – Ing. Aleš Čech

Kompletní geodetické práce. Pracujeme spolehlivě, rychle a profesionálně. Ručíme za kvalitu námi odvedené práce. Zeměměřické práce: geodetické práce, vytyčování pozemků, geometrické plány, zaměřování inženýrských sítí, účelové mapování, práce ve …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

GEDEX – geodetické služby

GEDEX – geodetické služby

Nabízíme služby v oboru geodézie a poradenství spojené s katastrem nemovitostí. Vyhotovujeme geometrické plány, dokumentace skutečného provedení stavby. Vytyčujeme stavby a hranice pozemků. Dále nabízíme služby v průzkumu radonového rizika, hydrogeologické a …

OTEVŘENO (nonstop)

GEO VM, s.r.o.

GEO VM, s.r.o.

Nabídka činností v oblasti katastru nemovitostí i inženýrské geodézie. Vyhotovíme geometrické plány, vytyčíme vlastnické hranice, vypracujeme výškopisné podklady pro projekty, zaměříme skutečné provedení staveb, inženýrské sítě, práce v katastru nemovitostí, …

Meliprojekt – projekční kancelář Zdeněk Melichar

Meliprojekt – projekční kancelář Zdeněk Melichar

Projekční kancelář zajišťuje projektovou dokumentaci, stavební dozor, zaměření staveb. Také jsem schopný za Vás vyřídit stavební povolení, nebo zajišťuji pomoc při výběrovém řízení na dodavatele. Znalost a orientace v projektové dokumentaci, použití ...

GEODETICKÁ KANCELÁŘ TÁBOR spol. s r.o.

GEODETICKÁ KANCELÁŘ TÁBOR spol. s r.o.

Komplexní služby v oblasti geodézie s profesionálním přístupem za pomoci nejmodernějšího vybavení. Mezi naše zákazníky patří stavební firmy, pozemkové úřady, města, obce, projekční kanceláře, ale i široká veřejnost. Geometrické plány: zaměření ...

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:30)

Geodrilling, s.r.o.

Geodrilling, s.r.o.

Nabízíme inženýrskou geologii a geotechniku, hydrogeologický průzkum, posudky pro zasakování studny. Vrtané studny, polní zkoušky a měření, jádrové vrty, laboratorní rozbory a zatěžovací zkoušky. Hydrogeologické posudky a projekty studní.

Ing. Stanislava Kantová – GEOS

Ing. Stanislava Kantová – GEOS

Provádíme práce v oblasti katastru nemovitostí – geometrické plány, vytyčování hranic pozemků, práce v oblasti inženýrské geodézie – vytyčování staveb, zaměření skutečného provedení, zaměřování inženýrských sítí, digitální mapy, příprava pro projekty, mapové …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

Ing. Ivan Kanta – GEOSTA

Ing. Ivan Kanta – GEOSTA

Provádění veškerých geodetických prací se zaměřením na inženýrskou geodézii, dopravní, průmyslové a občanské stavby.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

Geodézie Chomutov

Geodézie Chomutov

Provádění prací v oboru geodézie, vyhotovení geometrických plánů pro kolaudace, oddělení a vytyčení pozemků, zajištění mapových podkladů, dokumentace.

Geosluzby.cz

Provádíme vytyčení hranic pozemků, vyhotovujeme geometrické plány, mapové podklady, dokumentace skutečného provedení staveb, poradenství v oboru geodézie.

OTEVŘENO (nonstop)

HEROS GEODÉZIE, s.r.o.

Zajišťujeme geometrické plány, vytyčování hranic pozemků, zaměřování a dokumentaci skutečného provedení inženýrských sítí, tvorbu mapových podkladů, GIS, měření jeřábových drah.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Denisa Pelcová

Provádíme veškeré geodetické práce. Vytyčení hranic, tvorba geometrických plánů, podklady pro projekty, zaměření skutečného stavu objektů. Geodetické služby pro projektanty a stavební firmy.

Geodetické práce - Ing.Martina Veselá

Provádíme vytyčení pozemku, geometrické plány a služby v oboru inženýrské geodézie. Vyhotovujeme věcná břemena, kupní a darovací smlouvy.

OTEVŘENO (nonstop)

Milan Luňák

Nabídka služeb v oboru geodézie, vytyčování pozemků, zaměřování sítí různých správců, tvorby map.

Ing. Jana Sasová - geodetické služby

Ing. Jana Sasová - geodetické služby

Poskytujeme poradenství v oboru katastru nemovitostí. Vyhotovujeme geometrické plány. Vytyčování vlastnických hranic pozemků. Dokumentace skutečného provedení staveb. Tvorba mapových podkladů pro projektovou činnost.

GEODETICKÉ PRÁCE CHOMUTOV - Petr Latinák

GEODETICKÉ PRÁCE CHOMUTOV - Petr Latinák

Naše firma pro Vás vypracuje geometrické plány a provede vytyčení hranic pozemků, veškeré geodetické práce při výstavbě rodinného domu, mapovací práce pro vyhotovení projektové dokumentace, vytyčení a zaměření inženýrských sítí, zaměření přípojek inženýrských …

AQUA GEODETICA, s.r.o.

Nabídka zaměřování vodních toků, přehrad, jezů a dalších vodohospodářských objektů. Provádění mapových podkladů pro zpracování projektů.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Ing. Jan Král

Nabízíme veškeré geodetické práce. Provádíme vytyčování pozemků, zaměřování sítí a tvorbu map.Měření jeřábových drah.

Lenka Urbanová

Provádíme geodetické práce, vyhotovení geometrických plánů, zaměření a vytyčení pozemků dle katastru nemovitostí a mapové podklady.

Geodetické práce Chomutov - Ing. Miroslava Stibůrková

Nabízíme zeměměřičské práce pro zpracování projektu, stavební činnost a pro zápis do katastru nemovitostí. Zajištění zaměření pozemku a vytyčení stavby.

Geotechnika Holý

Projekční činnost v oboru geotechnika - skalní svahy a sesuvy, hornická a zeměměřická činnost, stavební dozor, stavební rozpočty, inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum, práce ve výškách a v podzemí. Působnost v rámci celé ČR.