Zpracování mezd

Účetní a poradenská kancelář - Ing. Monika Tylečková

Komplexní vedení účetnictví a daňové evidence včetně DPH, knihy jízd, zpracování daňových přiznání, ekonomické a organizační poradenství, administrativní práce, personální agenda.

ALKA-MZDY s.r.o.

Vedení a zpracování podvojného účetnictví a daňové evidence malým a středním firmám, vedení mzdové agendy, daňová přiznání, komunikace s orgány státní správy, ekonomické poradenství, personalistika, správa nemovitostí.

Bc. Marcela Telecká

Naše nabídka: účetní a daňové poradenství, daňová evidence a účetnictví, personální a mzdová agenda, služby pro fyzické a právnické osoby.

ÚČTO - Renáta Pavičová

Účetnictví, daňová evidence a mzdy. Finanční služby a poradenství. Veškeré tiskové výstupy, týkající se účetnictví a mezd, lze zasílat i přes internet.

Viola Zajícová

Podvojné účetnictví a daňová evidence. Zpracování a kontrola účetních dokladů. Rekonstrukce účetnictví. Roční účetní závěrky. Mzdová agenda a personalistika. Silniční daň.

Alena Luňáčková

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, daňové evidence a mzdové agendy.

Arnošt Skýba – účetnictví Kroměříž

Kompletní služby v oblasti vedení účetnictví, účetního poradenství a mzdové agendy. Zajištění odkladu podání daňového přiznání.

Dana Nesibová – účetnictví

Nabídka vedení účetnictví, vypracování daňových přiznání a evidence. Poskytování služeb v oblasti personalistiky.

EDWIN účetní servis, s.r.o.

Nabízíme široké spektrum účetních služeb na vysoké úrovni: podvojné a jednoduché účetnictví, včetně odborného dozoru, mzdy, daňová přiznání, zastupování na úřadech, spolupráce s daňovými kancelářemi, účetním poradcem a právní kanceláří.

Finesa Consulting, spol. s r.o.

Nabízíme vedení a rekonstrukci účetnictví, zpracování mezd, všech daní, výkazů, audit účetní závěrky, interní audit, daňové poradenství, zastupování na úřadech. Provádíme implementaci ekonomických informačních systémů.

Účetní firma Ing. Aleš Blaha - profesionální vedení účetnictví

Nabízíme komplexní vedení účetnictví a ekonomické služby: -vedení účetnictví (podvojné účetnictví) -vedení daňové evidence (jednoduché účetnictví) -vedení personální a mzdové agendy -rekonstrukci účetnictví / daňové evidence ...

Ing. Eliška Nováková

Firma nabízí daňové poradenství, vedení účetnictví a daňové evidence a ekonomické poradenství.

Ing. František Elis

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

M-KONTO s.r.o.

Kompletní zpracování účetnictví, daňové evidence, mzdové agendy a daňového přiznání.

Dolní Újezd 471 +

OTEVŘENO (Zavírá 11:00)

Ing. Jaroslav Postl

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Ing. Josef DRTINA - EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ

Daňová a účetní kancelář s tradicí od roku 1990 nabízí vedení účetnictví a mezd a přiznání ke všem typům daní. Dále nabízí daňové a účetní poradenství vč. mezinárodního zdanění, daňovou optimalizaci, zastupování klientů u FÚ, zajištění auditu ap.

Ing. Libuše Nováková - A.U.D.E.

Auditorské a účetní služby pro podnikatele, společnosti, družstva atd., ekonomické a organizační poradenství, vedení účetnictví, zpracování daňové evidence, vedení mzdové agendy a mzdového účetnictví.

OTEVŘENO (Zavírá 15:00)

GLOBALDATA - ÚČETNICTVÍ, DANĚ, MZDY - Ing. Línková Marie

Vedení účetnictví, daně, mzdy, ekonomické a účetní poradenství, jednorázové zpracování za účetní období, zastupování na úřadech, SW Pohoda.

Účetní a ekonomický servis s.r.o.

Komplexní vedení podvojného účetnictví, daňové evidence, zpracování mezd a personalistika. Zpracování účetnictví a mezd zajišťujeme pro malé, střední i větší podnikatelské subjekty, fyzické i právnické osoby.

Ing. Michal Kloud - Certifikovaný účetní ACCA č. 001367

Vedení účetnictví, daňové evidence, mezd a personalistiky. Účetní, daňové a investiční poradenství za účelem daňové optimalizace.

Ing. Miloš Šimon

Zajišťujeme vedení účetnictví, daňové evidence a zpracování mezd. Zastupování před úřady. Odklady daní. Finanční, ekonomické, organizační a účetní poradenství. Zpracování podnikatelských záměrů, finančních projektů pro získání dotací ze státního rozpočtu.

OTEVŘENO (Zavírá 18:00)

Ing. Miroslav Kutílek – daňový poradce

Poskytované služby – daňové poradenství: daňový poradce, právní pomoc, finančně-ekonomické rady, poradenství ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných plateb.

Ing. Petra Kovaříková, Jaroslava Holubářová

Vedení podvojného účetnictví a daňové evidence. Zpracování mezd, DPH a daňových přiznání.

Ing. Růžena Maříková

Zpracování podvojného a jednoduchého účetnictví, daní, mezd a účetních uzávěrek.

Karla Pechová – vedení účetnictví a daňové evidence

Poskytuji služby v oblasti vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování mezd, přiznání k dani pro malé a střední firmy. Hlavní oblastí mojí působnosti je Královéhradecký kraj, ale jsem schopna spolupracovat s celou ČR. S každým zákazníkem si domlouvám ...

AGRODAT CZ, a.s.

Nabízíme komplexní služby v oblasti informačních technologií. Pobočka v Mladé Boleslavi zajišťuje tyto služby: mzdová a personální agenda, čištění hardware, informační a účetní systémy.

Eva Mukařovská

Vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd a daňové poradenství.

OTEVŘENO (Zavírá 12:00)

Bohuslav Mraček

Zpracujeme daňovou evidenci, zajistíme vedení účetnictví, mzdové agendy a personalistiky. Účetní závěrky, rekonstrukce účetnictví, jednání na úřadech, roční zúčtování daně ze závislé činnosti a mnoho dalšího. Poskytujeme také daňové poradenství a zpracování …

Ing. Petra Langrová - MZDY, ÚČETNICTVÍ, DANĚ

Nabízíme vedení účetnictví, vedení daňové evidence, kompletní zpracování mzdové agendy včetně souvisejících úkonů, poradenství daňové, účetní a finanční. Zajistíme zprostředkování životního, neživotního, ale i odpovědnostního pojištění Vás i Vašich ...

MZDY PROFESIONAL, s.r.o.

Komplexní zpracování mezd a personalistiky, vedení účetnictví, zpracování daňových přiznání.

AEK 120 a.s.

Nabízíme Vám komplexní služby v oblastech účetnictví, mezd a daní, zpracování daňových přiznání, zpracování účetnictví i daňové evidence, zpracování mzdové agendy a personalistiky. Součástí je i dohled nad vedením účetnictvím a optimalizace daňových dopadů do …

Klára Potůčková - MZDY

Nabídka vedení a zpracování mezd včetně personalistiky pro malé i velké organizace.

OTEVŘENO (Zavírá 18:00)

Alena Bidšovská

Nabídka vedení a zpracování mezd včetně personalistiky pro malé i velké organizace.

Ing. Jiří Šmejkal

Naše společnost se zabývá externím zpracováním mezd a personalistikou. Mezi naše služby patří kompletní zpracování mezd, mzdový audit, mzdové poradenství a zpracování personalistiky včetně odvodů, vedení mzdových listů, komunikace s úřady OSSZ, FÚ, ÚP, ZP a …

ZJN, s.r.o.

Provádíme mzdové účetnictví včetně personalistiky malých organizací do 25 zaměstnanců.

Monika Lajpertová

Nabízím kompletní zpracování daňových přiznání, účetnictví a daňové evidence od převzetí dokladů od klienta po zaúčtování dokladů, zpracování daňových přiznání a výkazů dle požadavků klienta. Nabízím též kompletní zpracování personalistiky a mezd včetně ...

OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

Iva Žampachová - ÚČETNICTVÍ, MZDY

Nabízím vedení účetnictví, daňové evidence a mezd, daňového přiznání, přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny.

Smart Accounts, s.r.o.

Naší specializací je vedle daňového poradenství také vedení účetnictví včetně aktivní práce s účetními daty, tj. zpracování výstupů z účetnictví pro potřeby manažerského řízení firmy, daňové dopady účetních případů, sledování vybraných finančních ukazatelů, …

Ing. Šárka Bendová

Zpracování mzdového účetnictví, daňové evidence, podvojného účetnictví pro malé i střední podniky a OSVČ.

OTEVŘENO (nonstop)

Digamma VERE s.r.o.

Nabízíme vedení účetnictví, zpracování daňových přiznání či kompletní mzdové agendy, podkladů pro úvěrové a leasingové smlouvy a jednání s úřady státní správy. Poskytujeme daňové poradenství a vyřízení daňového přiznání.

OTEVŘENO (nonstop)

Ing. Eva Tomíčková

Vedení účetnictví pro podnikatelské subjekty, fyzické osoby i neziskové organizace včetně vedení mzdové agendy a zpracování daňových přiznání.

Účetní Zůnová

Nabídka vedení účetnictví, personální a mzdové agendy, zpracování daňového přiznání a zastupování na úřadech.

Martina Podobská

Zajistíme služby v oblasti vedení účetnictví a mezd.

DOKLADservis - ÚČETNICTVÍ, DANĚ, MZDY

Firma DOKLADservis nabízí komplexní služby v oblasti vedení účetnictví (podvojné účetnictví), daňové evidence (jednoduché účetnictví), zpracování mezd a daňových přiznání pro živnostníky, malé a střední firmy. Též zastupování na úřadech, vystavování faktur a …

Zuzana Skibová

Nabízím vedení daňové evidence, administrativní činnost, zpracování DPH a daňového přiznání.

Ing. Lukáš Karlovský

Zabýváme se vedením daňové evidence a účetnictví, zpracováním mezd a daňových přiznání pro fyzické i právnické osoby.