Zpracování mezd

Květa Mášová

Poskytování služeb a poradenství v oblasti vedení mzdového účetnictví.

ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

Blanka Foltýnová

Blanka Foltýnová

Při naší práci využíváme mnoholaté zkušenosti. Mezi naši specializaci patří mzdová a personální agenda včetně daňové evidence a jednání s úřady.

Zdeňka Heroldová

Nabízíme zpracování mezd včetně mzdového poradenství.

Marie Slabáková

Nabízím vedení účetnictví, mezd a daňové evidence.

Ing. Dagmar Novotná

Účetní poradce nabízí veškeré účetní služby včetně poradenství.

TaxVision

Nabizíme vedení účetnictví a účetní poradenství, vedení mzdové agendy, daňové poradenství, softwarové poradenství.

REMONI, s.r.o.

Nabízíme vedení daňové evidence, účetnictví, mezd a zpracování všech daňových přiznáních. Dále zastupování na úřadech, daňových kontrolách na FÚ, kontrolách mezd včetně poradenství v oblasti ekonomické, daňové i právní.

Ing. Jiří Procházka

Nabízíme podnikatelské, organizační, ekonomické i finanční poradenství pro firmy a vedení účetníctví, zpracováváme daňové evidence, mzdy a daně.

FPP Consulting, spol. s r.o.

Společnost poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb. Služby: vedení účetnictví, ekonomické poradenství a daňové poradenství.

Petr Krabička - ÚČETNÍ SLUŽBY

Nabízíme zpracování účetnictví, daňové, skladové a mzdové evidence.

ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

Robert Kotál, s.r.o.

Nabídka vedení ekonomických agend se zaměřením na zpracování mezd a související služby.

EPADUS, s.r.o.

EPADUS, s.r.o.

Nabízíme vedení účetnictví a daňové evidence pro podnikatelské subjekty, neziskovky, občanská sdružení, města a příspěvkové organizace. Nabízíme zpracování mezd (i samostatně) a poradenství v oblasti software včetně prodeje a implementace.

Jaroslava Čužnová

Nabídka účetního poradenství, vedení účetnictví a daňové evidence, mzdové i personální agendy a tržního oceňování nemovitostí.

HYNST Advisory, s.r.o.

Společnost poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Jaroslava Zouharová

Nabídka zpracování mezd, mzdové problematiky, vedení účetnictví a daňové evidence.

Hajek & Partners, s.r.o.

Nabídka vedení daňové evidence a účetnictví. Poskytujeme účetní a daňové poradenství, zakládání společností či bezpečnostní prověrky, mzdovou evidenci, poradenství, vybavení pro průmysl a doplňkové služby (zástup za účetní, rekonstrukce účetnictví).

Hana Králová

Nabídka zpracování mezd a vedení personální agendy.

Andrea Andršová

Nabízíme komplexní vedení mzdového účetnictví a personální agendy.

Účetnictví J + K spol. s r.o.

Nabídka vedení účetnictví, daňové evidence a mzdové agendy. Kompletní zpracování podvojného účetnictví pro právnické i fyzické osoby, uzávěrky, vytvoření daňového přiznání z příjmů i ze závislé činnosti, DPH, silniční daně, pronájmu. Kompletní zpracování mezd …

MZDY PROFESIONAL, s.r.o.

Komplexní zpracování mezd a personalistiky, vedení účetnictví, zpracování daňových přiznání.

AEK 120 a.s.

Nabízíme Vám komplexní služby v oblastech účetnictví, mezd a daní, zpracování daňových přiznání, zpracování účetnictví i daňové evidence, zpracování mzdové agendy a personalistiky. Součástí je i dohled nad vedením účetnictvím a optimalizace daňových dopadů do …

Klára Potůčková - MZDY

Nabídka vedení a zpracování mezd včetně personalistiky pro malé i velké organizace.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Alena Bidšovská

Nabídka vedení a zpracování mezd včetně personalistiky pro malé i velké organizace.

Ing. Jiří Šmejkal

Naše společnost se zabývá externím zpracováním mezd a personalistikou. Mezi naše služby patří kompletní zpracování mezd, mzdový audit, mzdové poradenství a zpracování personalistiky včetně odvodů, vedení mzdových listů, komunikace s úřady OSSZ, FÚ, ÚP, ZP a …

ZJN, s.r.o.

Provádíme mzdové účetnictví včetně personalistiky malých organizací do 25 zaměstnanců.

Smart Accounts, s.r.o.

Smart Accounts, s.r.o.

Naší specializací je vedle daňového poradenství také vedení účetnictví včetně aktivní práce s účetními daty, tj. zpracování výstupů z účetnictví pro potřeby manažerského řízení firmy, daňové dopady účetních případů, sledování vybraných finančních ukazatelů, …

Ing. Šárka Bendová

Zpracování mzdového účetnictví, daňové evidence, podvojného účetnictví pro malé i střední podniky a OSVČ.

ZAVŘENO (Otevírá Po nonstop)

Digamma VERE s.r.o.

Nabízíme vedení účetnictví, zpracování daňových přiznání či kompletní mzdové agendy, podkladů pro úvěrové a leasingové smlouvy a jednání s úřady státní správy. Poskytujeme daňové poradenství a vyřízení daňového přiznání.

OTEVŘENO (nonstop)

Pavlína Peroutková

Nabízím zpracování mezd organizací, vedení mzdové a personální agendy a zastupování při styku s úřady.

Pila Chomutov, s.r.o.Málkov

Nabízíme vedení jednoduchého i podvojného účetnictví a mzdové agendy.

Málkov 59+

ZAVŘENO (Otevírá Po 06:30)

Alena Henclová

Vedení mezd, účetnictví a daňové evidence. Nabídka zpracování daňových přiznání a zastoupení v komunikaci s úřady.

Marie Bendová

Vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd a personalistika, daňová přiznání (k DPH, DPFO, DPPO, silniční a další), fakturace, zastupování na úřadech, účetní a finanční poradenství.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

ÚČTO & INKASO, s.r.o.

ÚČTO & INKASO, s.r.o.

Nabízíme vedení účetnictví, vedení daňové evidence, mzdová agenda, personalistika, zpracování daňových přiznání (DPH, DPFO, DPPO, silniční daň, apod.), zastupování před úřady (FÚ, OSSZ, zdravotní pojišťovny, apod.), rekonstrukce účetnictví.

Dana Palivcová

Dana Palivcová

Nabízím služby účetního poradce. Zajistím vedení účetnictví, daňové evidence, mezd a personalistiky. Zpracování daňové evidence pro OSVČ – 1x za rok –krabičkáře. Zastupování na úřadech – FÚ, PSSZ a zdravotních pojišťovnách.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Martina Podobská

Zajistíme služby v oblasti vedení účetnictví a mezd.

DOKLADservis - ÚČETNICTVÍ, DANĚ, MZDY

Firma DOKLADservis nabízí komplexní služby v oblasti vedení účetnictví (podvojné účetnictví), daňové evidence (jednoduché účetnictví), zpracování mezd a daňových přiznání pro živnostníky, malé a střední firmy. Též zastupování na úřadech, vystavování faktur a …

Zuzana Skibová

Nabízím vedení daňové evidence, administrativní činnost, zpracování DPH a daňového přiznání.

Ing. Lukáš Karlovský

Zabýváme se vedením daňové evidence a účetnictví, zpracováním mezd a daňových přiznání pro fyzické i právnické osoby.

E & Fin a.s.

E & Fin a.s.

Pro naše klienty, působící v nejrůznějších sférách podnikání po celé ČR, zajišťujeme komplexní ekonomický servis. Kromě zpracování účetnictví, daní a mezd, spravujeme klientům bankovní účty, pohledávky i datové schránky. Pravidelné reporty o hospodaření ...

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Vedení účetnictví Renata Kneislová

Vedení účetnictví Renata Kneislová

Nabízíme komplexní zpracování účetní a daňové evidence, zpracování komplexní mzdové a personální agendy, plné zastupování zákazníka na základě plné moci.

KK-ÚČTO

Nabízíme služby v oblasti účetnictví, daňové evidence, zpracování mezd, přiznání k dani právnickým a fyzickým osobám. Zajišťujeme zastupování a komunikaci s úřady, individuální přístup ke každému klientovi podle jeho požadavků.

ARGUTA CH s.r.o.

Poskytujeme účetní poradenství, on-line zpracování účetnictví, daňové evidence, agend, mzdy, DPH i odpisů. Vedeno v systému MRP.