Ekologická sdružení • Česká republika a okolí

Ekologická farma Arnika – Josef Klein

Ekologická farma Arnika – Josef Klein

Ubytování na ekologické farmě. Víkendové pobyty s plnou penzí v ubytovně farmy. Možnost pobytu o prázdninách a dovolené ve srubu na pastvinách. Chováme stádo čistokrevných huculských koní a plemenné appaloosa pony, skot masného typu, ovce a kozy. Máme malou …

M-envi s.r.o. – Ing. Alexandr Mertl

Poradenská činnost v oblasti ochrany životního prostředí, nabídka ekologického inženýrství, zastupování investorů a provozovatelů při jednání s úřady, zpracování oznámení a dokumentace ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr

Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr

Budovy a areál Toulcova dvora jsou v majetku Hlavního města Prahy. Město je poskytlo neziskové organizaci Zájmové sdružení Toulcův dvůr, aby zde provozovalo středisko ekologické výchovy. Zájmové sdružení tvoří čtyři neziskové organizace, které realizují …

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Hnutí Duha Duchcov

Prosazování ekologických řešení, která mají zajistit zdravější a čistší prostředí pro život.

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Hasina Louny

Ochrana přírody a krajiny, podporování ekologické výchovy, dokumentování stavu a vývoje složek životního prostředí. Mapování a naplňování databáze zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, péče o přírodní památku Údolí Hasiny u Lipence i organizování akce …

Občanské sdružení Šťovík - Teplice

Sdružení se zaměřuje na ekologii a společenský rozvoj. Nabízíme bedýnkování.

Ekocentrum MDDM Ostrov

Provozujeme ekocentrum. Chováme sto různých druhů zvířat, mezi které patří například želvy, kajmani, dravé i exotické ptactvo, drobné šelmy a plazy. Dále chováme horské kozy, morčata, králíky, papoušky a želvy. Ekocentrum nabízí zájmové kroužky, pořádá …

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád

Operativní správa a preventivní ochrana přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa, provoz a údržba kolonádních staveb.

Aquasana - zdravá voda, obecně prospěšná společnost

Ochrana a hygienický i medicínský výzkum podzemních a povrchových vodních zdrojů.

Horní Berounka

Zajištění účasti ochránců přírody ve správních řízeních po celém horním toku řeky Berounky. Ochrana přírodních parků, mokřadů a vodních toků.

Sdružení pro přírodu

Ochrana životního prostředí, přírody a krajiny ústeckého regionu.

Tilia

Podpora naplnění volného času dětí, mládeže i dospělých se zaměřením na ochranu přírody, životního prostředí a památek a také na turistiku a táboření.

ZO ČSOP Radnice

Organizování aktivit se zaměřením na ochranu přírody, čistotu vod, veřejnou zeleň, enviromentální výchovu a práci s dětmi. Poskytování poradenství. Pořádání přírodovědných soutěží, přednášek, exkurzí i seminářů pro školy.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 09:00)

MIE o. s.

Podpora místních a ekologických aktivit. Provoz ekofarmy, nabídka exkurzí, vyjížděk na koních, provádění adopcí stromů na dálku.

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 30/02 Chodov

Sdružujeme zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. Zabýváme druhovou ochranou živočichů, ekologickou výchovou a osvětou.

Český svaz ochránců přírody Ophidia

Zabýváme se ochranou a obnovou přírody, krajiny a životního prostředí, ekologickou výchovou a podporou trvale udržitelného života. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro školy. Poskytujeme služby ekoporadny.

ENVIC, občanské sdružení

ENVIC je sehraný tým zkušených lidí, který přináší inspiraci ke zlepšování kvality života. Poradíme, jak úsporně bydlet, dobře jíst a vařit, zahradničit ve městě, pečovat o krajinu a veřejný prostor a jak získat dotace. Pořádáme Plzeňské farmářské trhy, …

Nadační fond Zelený poklad

Naší činností je pomáhat nevládním neziskovým organizacím, školám a dalším subjektům v péči o životní prostředí s důrazem na projekty zaměřené na ekologickou výchovu nejen dětí a mládeže, ale i široké veřejnosti.

23/02 ZO ČSOP Berkut

Nabídka služeb v oblasti krajinotvorby. Nabídka poradenské činnosti a průzkumů, zahradnických prací, budování zařízení pro turistiku a cestovní ruch.

Děti Země - Klub Krajina a památky Křivoklátska

Zajišťujeme provoz sdružení, které chrání přírodu, památky i životní prostředí člověka, posiluje pouto mezi lidmi a krajinou a soustřeďuje se na práci v regionech.

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno - Čabárna, o.p.s.

Provoz ekologického sdružení. Pořádání odborných kurzů i školení za účelem zachování biologické rozmanitosti a zdravého životního prostředí. Zajišťování přednášek, osvětových programů, praktik a exkurzí pro žáky a studenty.

Český svaz ochránců přírody 03/02 ZO Brdy, Komárov

Pořádáme tábory pro děti a osvětové akce pro veřejnost. Zabýváme se enviromentální výchovou a účastníme se správních řízení.

Český svaz ochránců přírody ZS Falco

Sdružování zájemců o ochranu přírody a životního prostředí.

Brána Kláštera Chotěšov, obecně prospěšná společnost

Cílem sdružení je přivést objekt lesního úřadu znovu k životu a zachovat jeho propojení s klášterem. Pořádáme koncerty, hudební večery nebo výstavy.

Different Life

Zajišťování informační činnosti v oblasti práv zvířat, životního prostředí a lidských práv. Vydávání časopisu, výroba triček s potiskem a nášivek.

Starosti - Sorge občanské sdružení

Nabízíme ubytování na ekofarmě ve 2 lůžkových pokojích po 8 lůžkách na starobylých palandách. Jsou pro Vás připraveny prostory pro realizaci různých akcí, včetně domácí kuchyně a dalších aktivit.

ZO ČSOP Kladská

Zaměřujeme se na ochranu přírody, ekologickou výchovu a vzdělávání. Pořádáme vzdělávací a informační akce pro veřejnost, výstavy a odborné exkurze.

Myslivecké sdružení Stod

Provoz mysliveckého sdružení. Pořádáme společenské a kulturní akce.

Občanské sdružení Aktivios

Uskutečňování záměrů a naplňování zájmů, které výrazněji ovlivní kvalitu života obyvatel regionu. Mezi naše cíle patří zmírnit stále se zvětšující rozdíly v životní úrovni mezi venkovem a městy, zamezit devastaci venkova a jeho přírody, zamezit odliv …

Brzy zavírá (v 15:30)

12/12 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody "Střední Brdy"

Sdružujeme zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. Zabýváme druhovou ochranou živočichů, ekologickou výchovou a osvětou. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro školy.

Klub přátel Lukova - základní článek hnutí Brontasaurus

Provoz organizace zaměřené na ekologickou výchovu, péči o životní prostředí, památky a ochranu přírody a krajiny.

Karlštejnská cesta

Snažíme se zabránit realizaci záměrů ohrožujících životní prostředí v lokalitě Baková a jejím okolí.

Český Kras - Pláně

Všeobecná ochrana životního prostředí, krajiny a společný postup sdružených obcí při dosahování ekologické stability zájmového území.

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, o. s.

Zabýváme se prodejem medu, podporováním provozních metod školením slovem a písmem, poradenstvím v chovatelských metodách.

Český svaz ochránců přírody CHRPA

Sdružování zájemců o ochranu přírody a životního prostředí.

Asociace Brontosaura, základní článek - Ústav ekologických snů a skutečností

Zaměřujeme se na ekologické vzdělávání a aktivní ochranu životního prostředí. Sdružujeme studenty České zemědělské univerzity.

ZO Českého svazu ochránců přírody 22/7

Údržba maloplošných chráněných a nechráněných území, využívání primitivních plemen domácích zvířat při údržbě krajiny.

Sdružení ZP - EKO, chráněná dílna

Zajišťování obecně prospěšných služeb v oblasti životního prostředí. Vyhledávání a realizace ekologických projektů.

ČSOP ZO Neurazy

Sdružujeme zájemce o ochranu přírody a životního prostředí.

Obrana životního prostředí

Sdružení se zasazuje o ochranu životního prostředí.

Česká společnost pro větrnou energii

Česká společnost pro větrnou energii

Jsme sdružení zabývající se problematikou větru, větrné energie a elektráren.

Městské muzeum Františkovy Lázně

Nabídka prohlídky národní přírodní rezervace s naučnou stezkou, křemelinovým štítem a bahenními sopkami.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)