Skauti, pionýři, trampové

Mgr. Ivan Bauer – Agentura Hobit

Pořádáme adaptační kurzy, letní tábory, preventivní programy, školní výlety a exkurze, soutěže pro školy, víkendové akce, didaktické kurzy a semináře.

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Chomutov

Pro děti a mládež pořádá naše organizace tábory a různé kulturní, společenské i sportovní akce, výlety či tábory.

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Úhošť Kadaň

Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory.