Pobytové sociální služby

Asociace sociálního poradenství

Působíme ve prospěch svých členských organizací, podporujeme jejich vzájemnou spolupráci a rozvoj organizací sociálního poradenství. Spolupracujeme s veřejnou správou při tvorbě a realizaci koncepcí rozvoje služeb sociálního poradenství a realizace ...

Městský ústav sociálních služeb

Poskytování sociálních, pečovatelských a odlehčovacích služeb seniorům. Provoz jídelny pro seniory.

Sociální služby Chomutov

Zajištění ústavní a mimoústavní služby v péči o přestárlé obyvatele. Provoz domova důchodců, jídelny a vývařovny. Poskytování rehabilitační a výchovné péče pro handicapované děti. Poskytování ambulantních služeb pro zdravotně postižené občany, stravovacích a …

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Poskytování celoročního pobytu a péče dětem od 3 let, mládeži a dospělým bez věkového omezení.