Školy a výchovné instituce

Mateřská škola Minisvět U Krtečka Beroun

Našim cílem je vytvořit kvalitní, finančně dostupnou a odborně vedenou mateřskou školu, kde budou Vaše děti spokojené a jejich pobyt u nás bude pro ně zábavou i přínosem, s cílem harmonicky rozvíjet jejich osobnosti. Způsob a směr našeho pedagogického ...

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

LŠF Liberec

Chcete dělat lepší fotky a grafiku? S námi to dáte! Z našich fotografických kurzů si vybere každý – začátečník, pokročilý fotoamatér i budoucí profesionál. Na kurzech grafických programů se naučíte nejen upravovat fotografie, ale i vytvářet reklamní ...

OTEVŘENO (Zavírá 12:00)

Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

Soukromá škola – umělecký kovář a zámečník, umělecký truhlář a řezbář, umělecký keramik, umělecký pozlacovač, umělecký štukatér, umělecký sklenář, umělecký pasíř, umělecký rytec, zlatník a klenotník, košíkář, vlásenkář a maskér – tříleté obory s výučním ...

OTEVŘENO (Zavírá 14:00)

Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace

Zajišťujeme výuku oborů: lesnictví, bezpečnostně právní činnost, sociální činnost, lesní mechanizátor, pekař, pečovatelské služby, lesnické práce, práce ve stravování. Dále zajišťujeme: rekvalifikační kurzy, celodenní stravování a ...

OTEVŘENO (Zavírá 15:00)

PMeduca vzdělávání

Akreditované semináře a kurzy MŠMT v rámci DVPP, MPSV pro pracovníky přímé péče, dále pro firmy, instituce, děti. Vzděláváme zaměstnance firem v první pomoci v rámci BOZP. Máme dlouholetou praxi jak ve zdravotnictví tak i v pedagogice, kvalifikovaný tým ...

Hudební centrum Olga Lukešová

Provozujeme hudební školu se zaměřením na výuku zpěvu a hry na hudební nástroje pro děti i dospělé.

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

Klubko Jenerálka

KLUBKO JENERÁLKA – předškolní zařízení pro děti od 2 let do 6 let, které funguje již pátým rokem.

Mateřská školka Harmonie

Mateřská školka Harmonie. Pedagogika dle Dr. Marie Montessory.

Otvice

Gymnázium, Kadaň

Provozujeme státní všeobecné a jazykové čtyřleté a osmileté gymnázium. Naši studenti mají možnost předmětové profilace formou volitelných předmětů. Vychováváme studenty k úctě k lidem, k touze po vědění, k touze po poznání. Organizujeme výměnné pobyty, ...

ZŠ Chomutov, Písečná

Základní škola pro 600 žáků s družinou, jídelnou a klubem. Nabídka výuky cizích jazyků od 4. ročníku. Škola provozuje sportovní kroužek kopané, basketbalu, vybíjené, florbalu nebo plavání. Navštěvovat lze také výuku výtvarné výchovy, hry na kytaru nebo ...

ZŠ Chomutov, Březenecká

Základní škola pro 660 žáků je bezbarierová, takže je vhodná pro výchovu a vzdělávání tělesně postižených žáků včetně vozíčkářů. V ZŠ je vyučováno podle vlastního školního vzdělávacího programu Harmonie s rozšířenou možností doučování hlavních předmětů. ...

MŠ Hora Svatého Šebestiána

Mateřská škola pro 24 žáků s jídelnou. Pořádání kulturních akcí a soutěží.

OTEVŘENO (Zavírá 15:45)

ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského

Základní škola pro 500 žáků s družinou a jídelnou. Provozujeme školní televizi a intranet. Vyučujeme dle vzdělávacího programu Škola - strom života. Pro studenty pořádáme řadu sportovních i kulturních akcí.

ZŠ Chomutov, Hornická

Základní škola pro 600 žáků s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Součástí je družina, jídelna, pracovna fyziky, chemie a přírodopisu, hudební výchovy, zeměpisu, dvě tělocvičny a školní bazén, cvičná kuchyňka a dílny. Dále škola nabízí zájmové kroužky ...

ZŠ Chomutov, Kadaňská

Základní škola pro 540 žáků s družinou a jídelnou. Podporujeme projekt Zdravá škola. Nabízíme pronájem velké nebo malé tělocvičny.

ZŠ Chomutov, Na Příkopech

Základní škola pro 750 žáků s třídami se zaměřením na informatiku. K dispozici je školní jídelna, klub a družina. Nabízíme kurzy základy obsluhy počítače, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, grafika a digitální fotografie, využití multimédií.

ZŠ Chomutov, Zahradní

Základní škola pro 810 žáků s rozšířenou výukou jazyků, s jídelnou, družinou a knihovnou. Nabízíme zájmové kroužky sportu, keramiky, ručních prací, francouzského jazyka, pěveckého sboru a kytary. Poskytujeme výchovné poradenství. Organizujeme zájezdy, výlety …

ZŠ Jirkov, Budovatelů

Základní škola pro 570 žáků se školní jídelnou a družinou. Škola vydává školní časopis.

Městské gymnázium a Základní škola Jirkov

Základní škola pro 1000 žáků s družinou, klubem a jídelnou. Škola pořádá kulturní akce, výlety a soutěže. Škola nabízí kroužky volejbalu, florbalu, fotbalu, vaření, hry na flétnu, anglického jazyka, digitálních fotografií a mnoho jiných.

ZŠ Jirkov, Nerudova

Základní škola pro 660 žáků s družinou a jídelnou.

ZŠ Kadaň, Chomutovská

Základní škola pro 510 žáků s družinou, klubem a jídelnou. Škola pořádá zájmové kroužky kreativní dílna, dopravní výchova, bodyform, míčové hry, sportovní hry, hezky česky, angličtina hrou a další. Škola vlastní dvě počítačové učebny pro 24 a 16 žákovských ...

ZŠ Kadaň, Na Podlesí

Základní škola pro 510 žáků s družinou, jídelnou a klubem. Při škole funguje knihovna, floorbalový oddíl a třída s vývojovými poruchami učení. Nabídka jazykových, sportovních a hudebních kroužků. Pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí pro žáky …

ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň

Základní škola pro 470 žáků s družinou, jídelnou a školním klubem.

ZŠ Kadaň, Školní

Provozujeme státní základní školu pro 440 žáků s družinou, jídelnou a klubem. Vzdělávací program školy je založen na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka. Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce pro …

ZŠ praktická, Klášterec nad Ohří, Havlíčkova

Praktická základní škola pro 120 žáků s družinou. Jedním z programů, který naše škola nabízí, je program pro základní školu praktickou. Úspěšným zakončením získají absolventi základní vzdělání. Další určen dětem, které mají středně těžké nebo těžké mentální …

ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká

Základní škola pro 700 žáků s jídelnou, družinou, centrem zabývajícím se problematikou specifických vývojových poruch učení a chování a školním klubem nabízejícím v cca 20 kroužcích různé aktivity v době mimo výuku.

ZŠ Údlice

Provozujeme základní školu pro 270 žáků s družinou. Nabízíme možnost navštěvovat kroužek angličtiny či sportovní a hudební kroužek.

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů stavebnictví, technická zařízení budov, ekonomika a podnikání a obchodní akademie.

SZŠ - Střední škola ESOZ Chomutov

Státní střední zdravotnická škola zajišťuje výuku oboru zdravotnický asistent v denním i dálkovém studiu.

ZŠ Jirkov, Studentská

Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy pro 540 žáků. Možnost využití školní jídelny a družiny. Nabízíme taneční, výtvarný a plavecký kroužek i informatiky. Věnujeme se sborovému zpěvu a dekorativní činnost. Účastníme se atletických soutěží. ...

ZUŠ Klementa Slavického

Základní umělecká škola pro 460 žáků s výukou hudebního, výtvarného, tanečního a literárně dramatického oborů. Vydáváme časopis TalentUm. Vyučujeme hru na klavír, housle, kytaru, hoboj, klarinet, saxofon, fogot, trubku, pazoun, tubu, baryton či zobcovou i ...

Dětský domov Chomutov

Provozujeme dětský domov pro 60 dětí, které jsou umístěny v šesti rodinných skupinách. Zajišťujeme dětem pravidelné stravování a literární, divadelní či keramické kroužky, relaxační techniky, šití a sportovní, společenské i kulturní aktivity.

MŠ Kadaň, Na Podlesí

Mateřská škola pro 165 dětí se školní jídelnou.

OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

MŠ Kadaň, Husova

Provozujeme mateřskou školu s celkovou kapacitou 102 míst. Součástí školy je školní jídelna. Nabízíme možnost využití výtvarného kroužku. Zajišťujeme všestrannou péči o děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let i pro děti s odloženou školní docházkou.

OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

MŠ Kadaň, Klášterecká

Provozujeme čtyřtřídní mateřskou školu pro 95 dětí se školní jídelnou. Pořádáme různé akce a výlety.

OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

Mateřská škola Klásek

Mateřská škola pro 86 dětí se školní jídelnou. V blízkosti školy máme sportovní hřiště, park a dopravní hřiště.

OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

MŠ Klášterec nad Ohří, Lesní

Provozujeme státní mateřskou školu pro 80 dětí se školní jídelnou. Zabýváme se výukou anglického jazyka a plavání. Nabízíme logopedickou prevenci a dětskou jógu. Pořádáme výlety, exkurze a besídky.

OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

MŠ Klášterec nad Ohří, Lípová

Provoz pětitřídní mateřské školy pro 150 dětí se školní jídelnou. K dispozici je výtvarný, pracovní, počítačový, tanečně pohybový i pěvecký kroužek. K dispozici je zahrada. Pořádáme školy v přírodě, besedy v knihovně, návštěvy divadel, pěvecká vystoupení a ...

MŠ Račetice

Mateřská škola pro 25 dětí se školní jídelnou.

OTEVŘENO (Zavírá 15:30)

MŠ Černovice

Mateřská škola pro 20 dětí se školní jídelnou.

MŠ Zelená - Málkov

Mateřská škola pro 50 dětí se školní jídelnou. K dispozici je zahrada s dřevěnými prvky, přelůzka se skluzavkou, pružinové houpačky, tabule, chaloupka a domeček s lavičkami, horolezecká stěna, dětský kolotoč a ohniště s posezením.

OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

MŠ Údlice, Droužkovická

Mateřská škola pro 55 dětí se školní jídelnou.

OTEVŘENO (Zavírá 16:30)

MŠ Nezabylice

Mateřská škola pro 24 dětí se školní jídelnou. Vytváříme ideální podmínky pro individuální a skupinovou činnost. Mateřská škola nabízí klidné, čisté, zdravé prostředí s možností ideálních vycházek do okolí. Děti nejsou neúměrně zatěžovány spěchem a chvatem. …

OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

MŠ Droužkovice

Mateřská škola pro 45 dětí se školní jídelnou.

OTEVŘENO (Zavírá 16:30)

Dětský domov, Vysoká Pec

Provoz dětského domova pro předškolní děti. Děti jsou na pokojích po dvou, upřednostňují se sourozenecké vazby, umísťují se na pokoje děti přiměřeného věku a vzrůstu. Domov je ve dvojdomku se dvěmi byty po osmi dětech. Každý byt má k dispozici kuchyň a ...

Dětský domov a Školní jídelna Mašťov

Provoz dětského domova a ústavu sociální péče s jídelnou. Kapacita dětského domu je 34 dětí. Součástí areálu dětského domova je část parku, sad a zahrada. Dále je zde herna pro malé děti, počítačová pracovna s připojením na internet a knihovna. V hlavní ...

MŠ Olgy Havlové Kadaň

Provozujeme mateřskou školu s celkovou kapacitou 75 míst. Součástí školy je školní jídelna. V budově jsou 4 třídy, 4 herny, 2 ložnice, společná dětská šatna a sociální zařízení. K dispozici je zahrada. Vzděláváme děti zdravé, děti se speciálními vzdělávacími …

OTEVŘENO (Zavírá 16:00)