Školy a výchovné instituce

Mateřská škola Minisvět U Krtečka Beroun

Mateřská škola Minisvět U Krtečka Beroun

Našim cílem je vytvořit kvalitní, finančně dostupnou a odborně vedenou mateřskou školu, kde budou Vaše děti spokojené a jejich pobyt u nás bude pro ně zábavou i přínosem, s cílem harmonicky rozvíjet jejich osobnosti. Způsob a směr našeho pedagogického ...

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

Mgr. Ivan Bauer – Agentura Hobit

Pořádáme adaptační kurzy, letní tábory, preventivní programy, školní výlety a exkurze, soutěže pro školy, víkendové akce, didaktické kurzy a semináře.

Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace

Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace

Zajišťujeme výuku oborů: lesnictví, lesní mechanizátor, lesnické práce, bezpečnostně právní činnost, sociální činnost, pečovatelské služby, pekař, práce ve stravování. Dále zajišťujeme celodenní stravování a ubytování.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

PMeduca vzdělávání

PMeduca vzdělávání

Jsme akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT. Zaměřujeme se zejména na další vzdělávání pedagogických pracovníků ve zdravotnické oblasti. Dále se věnujeme vzdělávání pracovníků přímé péče s akreditací MPSV v oblasti zdravotně-sociální a zdravotních sester ...

Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

Soukromá škola – umělecký kovář a zámečník, umělecký truhlář a řezbář, umělecký keramik, umělecký pozlacovač, umělecký štukatér, umělecký sklenář, umělecký pasíř, umělecký rytec, zlatník a klenotník, košíkář, vlásenkář a maskér – tříleté obory s výučním ...

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Montessori rodinná, mateřská škola o.p.s.

V naší školce vyučujeme metodou Marie Montessori. Přistupuje k dítěti otevřeným demokratickým způsobem a nastoluje partnerský vztah. Výsledkem je, že děti k nám mají větší důvěru, která proces výuky značným dílem pozitivně ovlivňuje. Metoda M. Montessori je …

Školka a jesle U Myšáka

Přijímáme děti v průběhu celého roku, od 0-7 let. Naše školka je zaměřená především na sport a tělesnou výchovu. Víme, jak mohou být rodiče po celodenní práci unavení, proto je naším cílem děti utahat. Máme připravené aktivity i pro děti školou povinné. ...

OTEVŘENO (nonstop)

ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu

Základní škola pro 430 žáků s družinou a jídelnou.

MŠ Písnička

Mateřská škola pro 100 dětí se školní jídelnou. Školka má velkou zahradu se třemi pískovišti průlezkami, houpačkami, skluzavkami. Strategií školy je učit děti vnímat svět kolem sebe, podporovat rozvoj sociálně-kulturních postojů, návyků a dovedností dítěte, …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 05:45)

Statek Kadaň – Jizerka

Provozujeme školní ekologický statek. Prodáváme pšenici, oves, ječmen, brojlery, telata a další.

SZŠ - Střední škola ESOZ Chomutov

Státní střední zdravotnická škola zajišťuje výuku oboru zdravotnický asistent v denním i dálkovém studiu.

SZŠ - Střední škola ESOZ Chomutov

Státní střední zdravotnická škola zajišťuje výuku oboru zdravotnický asistent v denním i dálkovém studiu.

Gymnázium, Kadaň

Provozujeme státní všeobecné a jazykové čtyřleté a osmileté gymnázium. Naši studenti mají možnost předmětové profilace formou volitelných předmětů. Vychováváme studenty k úctě k lidem, k touze po vědění, k touze po poznání. Organizujeme výměnné pobyty, ...

ZŠ Chomutov, Písečná

Základní škola pro 600 žáků s družinou, jídelnou a klubem. Nabídka výuky cizích jazyků od 4. ročníku. Škola provozuje sportovní kroužek kopané, basketbalu, vybíjené, florbalu nebo plavání. Navštěvovat lze také výuku výtvarné výchovy, hry na kytaru nebo ...

ZŠ Chomutov, Březenecká

Základní škola pro 660 žáků je bezbarierová, takže je vhodná pro výchovu a vzdělávání tělesně postižených žáků včetně vozíčkářů. V ZŠ je vyučováno podle vlastního školního vzdělávacího programu Harmonie s rozšířenou možností doučování hlavních předmětů. ...

MŠ Hora Svatého Šebestiána

Mateřská škola pro 24 žáků s jídelnou. Pořádání kulturních akcí a soutěží.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:45)

ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského

Základní škola pro 500 žáků s družinou a jídelnou. Provozujeme školní televizi a intranet. Vyučujeme dle vzdělávacího programu Škola - strom života. Pro studenty pořádáme řadu sportovních i kulturních akcí.

ZŠ Chomutov, Hornická

Základní škola pro 600 žáků s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Součástí je družina, jídelna, pracovna fyziky, chemie a přírodopisu, hudební výchovy, zeměpisu, dvě tělocvičny a školní bazén, cvičná kuchyňka a dílny. Dále škola nabízí zájmové kroužky ...

ZŠ Chomutov, Kadaňská

Základní škola pro 540 žáků s družinou a jídelnou. Podporujeme projekt Zdravá škola. Nabízíme pronájem velké nebo malé tělocvičny.

ZŠ Chomutov, Na Příkopech

Základní škola pro 750 žáků s třídami se zaměřením na informatiku. K dispozici je školní jídelna, klub a družina. Nabízíme kurzy základy obsluhy počítače, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, grafika a digitální fotografie, využití multimédií.

ZŠ Chomutov, Zahradní

Základní škola pro 810 žáků s rozšířenou výukou jazyků, s jídelnou, družinou a knihovnou. Nabízíme zájmové kroužky sportu, keramiky, ručních prací, francouzského jazyka, pěveckého sboru a kytary. Poskytujeme výchovné poradenství. Organizujeme zájezdy, výlety …

ZŠ Jirkov, Budovatelů

Základní škola pro 570 žáků se školní jídelnou a družinou. Škola vydává školní časopis.

Městské gymnázium a Základní škola Jirkov

Základní škola pro 1000 žáků s družinou, klubem a jídelnou. Škola pořádá kulturní akce, výlety a soutěže. Škola nabízí kroužky volejbalu, florbalu, fotbalu, vaření, hry na flétnu, anglického jazyka, digitálních fotografií a mnoho jiných.

ZŠ Jirkov, Nerudova

Základní škola pro 660 žáků s družinou a jídelnou.

ZŠ Kadaň, Chomutovská

Základní škola pro 510 žáků s družinou, klubem a jídelnou. Škola pořádá zájmové kroužky kreativní dílna, dopravní výchova, bodyform, míčové hry, sportovní hry, hezky česky, angličtina hrou a další. Škola vlastní dvě počítačové učebny pro 24 a 16 žákovských ...

ZŠ Kadaň, Na Podlesí

Základní škola pro 510 žáků s družinou, jídelnou a klubem. Při škole funguje knihovna, floorbalový oddíl a třída s vývojovými poruchami učení. Nabídka jazykových, sportovních a hudebních kroužků. Pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí pro žáky …

ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň

Základní škola pro 470 žáků s družinou, jídelnou a školním klubem.

ZŠ Kadaň, Školní

Provozujeme státní základní školu pro 440 žáků s družinou, jídelnou a klubem. Vzdělávací program školy je založen na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka. Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce pro …

ZŠ praktická, Klášterec nad Ohří, Havlíčkova

Praktická základní škola pro 120 žáků s družinou. Jedním z programů, který naše škola nabízí, je program pro základní školu praktickou. Úspěšným zakončením získají absolventi základní vzdělání. Další určen dětem, které mají středně těžké nebo těžké mentální …

ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká

Základní škola pro 700 žáků s jídelnou, družinou, centrem zabývajícím se problematikou specifických vývojových poruch učení a chování a školním klubem nabízejícím v cca 20 kroužcích různé aktivity v době mimo výuku.

ZŠ Údlice

Provozujeme základní školu pro 270 žáků s družinou. Nabízíme možnost navštěvovat kroužek angličtiny či sportovní a hudební kroužek.

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů stavebnictví, technická zařízení budov, ekonomika a podnikání a obchodní akademie.

ZŠ Chomutov, Školní

Základní škola pro 780 žáků s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Součástí školy je družina a jídelna.

ZŠ Jirkov, Studentská

Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy pro 540 žáků. Možnost využití školní jídelny a družiny. Nabízíme taneční, výtvarný a plavecký kroužek i informatiky. Věnujeme se sborovému zpěvu a dekorativní činnost. Účastníme se atletických soutěží. ...

ZUŠ Klementa Slavického

Základní umělecká škola pro 460 žáků s výukou hudebního, výtvarného, tanečního a literárně dramatického oborů. Vydáváme časopis TalentUm. Vyučujeme hru na klavír, housle, kytaru, hoboj, klarinet, saxofon, fogot, trubku, pazoun, tubu, baryton či zobcovou i ...

Dětský domov Chomutov

Dětský domov Chomutov

Provozujeme dětský domov pro 60 dětí, které jsou umístěny v šesti rodinných skupinách. Zajišťujeme dětem pravidelné stravování a literární, divadelní či keramické kroužky, relaxační techniky, šití a sportovní, společenské i kulturní aktivity.

MŠ Kadaň, Na Podlesí

Mateřská škola pro 165 dětí se školní jídelnou.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 05:30)

MŠ Kadaň, Husova

Provozujeme mateřskou školu s celkovou kapacitou 102 míst. Součástí školy je školní jídelna. Nabízíme možnost využití výtvarného kroužku. Zajišťujeme všestrannou péči o děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let i pro děti s odloženou školní docházkou.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 05:45)

MŠ Kadaň, Klášterecká

Provozujeme čtyřtřídní mateřskou školu pro 95 dětí se školní jídelnou. Pořádáme různé akce a výlety.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 05:45)

Mateřská škola Klásek

Mateřská škola pro 86 dětí se školní jídelnou. V blízkosti školy máme sportovní hřiště, park a dopravní hřiště.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 05:30)

MŠ Klášterec nad Ohří, Lesní

Provozujeme státní mateřskou školu pro 80 dětí se školní jídelnou. Zabýváme se výukou anglického jazyka a plavání. Nabízíme logopedickou prevenci a dětskou jógu. Pořádáme výlety, exkurze a besídky.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 05:30)

MŠ Klášterec nad Ohří, Lípová

Provoz pětitřídní mateřské školy pro 150 dětí se školní jídelnou. K dispozici je výtvarný, pracovní, počítačový, tanečně pohybový i pěvecký kroužek. K dispozici je zahrada. Pořádáme školy v přírodě, besedy v knihovně, návštěvy divadel, pěvecká vystoupení a ...

MŠ Račetice

Mateřská škola pro 25 dětí se školní jídelnou.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:00)

MŠ Černovice

Mateřská škola pro 20 dětí se školní jídelnou.

MŠ Zelená - Málkov

Mateřská škola pro 50 dětí se školní jídelnou. K dispozici je zahrada s dřevěnými prvky, přelůzka se skluzavkou, pružinové houpačky, tabule, chaloupka a domeček s lavičkami, horolezecká stěna, dětský kolotoč a ohniště s posezením.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:00)

MŠ Údlice, Droužkovická

Mateřská škola pro 55 dětí se školní jídelnou.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:00)

MŠ Nezabylice

Mateřská škola pro 24 dětí se školní jídelnou. Vytváříme ideální podmínky pro individuální a skupinovou činnost. Mateřská škola nabízí klidné, čisté, zdravé prostředí s možností ideálních vycházek do okolí. Děti nejsou neúměrně zatěžovány spěchem a chvatem. …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:00)