Základní školy

ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu

Základní škola pro 430 žáků s družinou a jídelnou.

ZŠ Chomutov, Písečná

Základní škola pro 600 žáků s družinou, jídelnou a klubem. Nabídka výuky cizích jazyků od 4. ročníku. Škola provozuje sportovní kroužek kopané, basketbalu, vybíjené, florbalu nebo plavání. Navštěvovat lze také výuku výtvarné výchovy, hry na kytaru nebo ...

ZŠ Chomutov, Březenecká

Základní škola pro 660 žáků je bezbarierová, takže je vhodná pro výchovu a vzdělávání tělesně postižených žáků včetně vozíčkářů. V ZŠ je vyučováno podle vlastního školního vzdělávacího programu Harmonie s rozšířenou možností doučování hlavních předmětů. ...

ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského

Základní škola pro 500 žáků s družinou a jídelnou. Provozujeme školní televizi a intranet. Vyučujeme dle vzdělávacího programu Škola - strom života. Pro studenty pořádáme řadu sportovních i kulturních akcí.

ZŠ Chomutov, Hornická

Základní škola pro 600 žáků s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Součástí je družina, jídelna, pracovna fyziky, chemie a přírodopisu, hudební výchovy, zeměpisu, dvě tělocvičny a školní bazén, cvičná kuchyňka a dílny. Dále škola nabízí zájmové kroužky ...

ZŠ Chomutov, Kadaňská

Základní škola pro 540 žáků s družinou a jídelnou. Podporujeme projekt Zdravá škola. Nabízíme pronájem velké nebo malé tělocvičny.

ZŠ Chomutov, Na Příkopech

Základní škola pro 750 žáků s třídami se zaměřením na informatiku. K dispozici je školní jídelna, klub a družina. Nabízíme kurzy základy obsluhy počítače, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, grafika a digitální fotografie, využití multimédií.

ZŠ Chomutov, Zahradní

Základní škola pro 810 žáků s rozšířenou výukou jazyků, s jídelnou, družinou a knihovnou. Nabízíme zájmové kroužky sportu, keramiky, ručních prací, francouzského jazyka, pěveckého sboru a kytary. Poskytujeme výchovné poradenství. Organizujeme zájezdy, výlety …

ZŠ Jirkov, Budovatelů

Základní škola pro 570 žáků se školní jídelnou a družinou. Škola vydává školní časopis.

Městské gymnázium a Základní škola Jirkov

Základní škola pro 1000 žáků s družinou, klubem a jídelnou. Škola pořádá kulturní akce, výlety a soutěže. Škola nabízí kroužky volejbalu, florbalu, fotbalu, vaření, hry na flétnu, anglického jazyka, digitálních fotografií a mnoho jiných.

ZŠ Jirkov, Nerudova

Základní škola pro 660 žáků s družinou a jídelnou.

ZŠ Kadaň, Chomutovská

Základní škola pro 510 žáků s družinou, klubem a jídelnou. Škola pořádá zájmové kroužky kreativní dílna, dopravní výchova, bodyform, míčové hry, sportovní hry, hezky česky, angličtina hrou a další. Škola vlastní dvě počítačové učebny pro 24 a 16 žákovských ...

ZŠ Kadaň, Na Podlesí

Základní škola pro 510 žáků s družinou, jídelnou a klubem. Při škole funguje knihovna, floorbalový oddíl a třída s vývojovými poruchami učení. Nabídka jazykových, sportovních a hudebních kroužků. Pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí pro žáky …

ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň

Základní škola pro 470 žáků s družinou, jídelnou a školním klubem.

ZŠ Kadaň, Školní

Provozujeme státní základní školu pro 440 žáků s družinou, jídelnou a klubem. Vzdělávací program školy je založen na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka. Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce pro …

ZŠ praktická, Klášterec nad Ohří, Havlíčkova

Praktická základní škola pro 120 žáků s družinou. Jedním z programů, který naše škola nabízí, je program pro základní školu praktickou. Úspěšným zakončením získají absolventi základní vzdělání. Další určen dětem, které mají středně těžké nebo těžké mentální …

ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká

Základní škola pro 700 žáků s jídelnou, družinou, centrem zabývajícím se problematikou specifických vývojových poruch učení a chování a školním klubem nabízejícím v cca 20 kroužcích různé aktivity v době mimo výuku.

ZŠ Údlice

Provozujeme základní školu pro 270 žáků s družinou. Nabízíme možnost navštěvovat kroužek angličtiny či sportovní a hudební kroužek.

ZŠ Chomutov, Školní

Základní škola pro 780 žáků s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Součástí školy je družina a jídelna.

ZŠ Jirkov, Studentská

Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy pro 540 žáků. Možnost využití školní jídelny a družiny. Nabízíme taneční, výtvarný a plavecký kroužek i informatiky. Věnujeme se sborovému zpěvu a dekorativní činnost. Účastníme se atletických soutěží. ...

ZUŠ Klementa Slavického

Základní umělecká škola pro 460 žáků s výukou hudebního, výtvarného, tanečního a literárně dramatického oborů. Vydáváme časopis TalentUm. Vyučujeme hru na klavír, housle, kytaru, hoboj, klarinet, saxofon, fogot, trubku, pazoun, tubu, baryton či zobcovou i ...