Státní úřady a instituce

Celní deklarace – DAM

Celní deklarace a služby. Zastupování při celním řízení, celní odbavení pro export a import, zpracování hlášení – Intrastat.

Věznice VšehrdyVšehrdy

Věznice pro odsouzené mladistvé a dospělé muže v oddělení s dohledem a s dozorem. Kapacita zařízení činí 584 míst.

Oddělení pobytových agend Chomutov

Oddělení se zabývá pobytem cizinců na území České republiky a problematikou s tím spojenou.

ZAVŘENO (Otevírá Čt 08:00)

Povodí Ohře, státní podnik

Správa a ochrana povrchových a podzemních vod, provoz a údržba vodních děl.

Okresní státní zastupitelství Chomutov

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Policie ČR - Územní odbory Chomutov

Odbor vnější služby a odbor služby kriminální policie a vyšetřování.

Probační a mediační služba

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

Úřad práce České republiky

Specializujeme se na zajišťování pracovních míst. Vedeme evidenci uchazečů o práci. Zajišťujeme státní sociální podporu a pomoc v hmotné nouzi.

Státní pozemkový úřad

Zaměřujeme se na rozhodování o pozemkových úpravách a organizaci jejich provádění, zajišťování vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů.