Lůžková oddělení nemocnic

Krajská zdravotní, a.s.

Oddělení ARO má tři pracoviště, lůžkovou část oddělení, ambulantní část oddělení ARO, která zajišťuje anestézie pro veškeré operační obory, ambulanci pro léčbu chronické bolesti, která 2x v týdnu ošetřuje a vyšetřuje klienty s chronickou bolestí. ...

Krajská zdravotní, a.s.

Dermatovenerologická ambulance s Centrem péče o maligní melanom a Poradnou pro pohlavní choroby. Provádí diagnostiku, léčbu a posudkovou činnost všech kožních a pohlavních chorob u dospělých i dětí všech věkových kategorií.

Krajská zdravotní, a.s.

Oddělení se skládá ze dvou standardních stanic, oddělení gynekologie a porodnického oddělení, porodního sálu a sedmi ambulantních pracovišť. Gynekologie disponuje 27 lůžky a porodnické oddělení 18 lůžky.

Krajská zdravotní, a.s.

Oddělení se skládá ze tří standardních stanic, jedné jednotky intenzivní péče, stanice jednodenní chirurgie, příjmové ambulance a čtyř odborných poraden.

Krajská zdravotní, a.s.

Interní oddělení je tvořeno 3 částmi, úsek akutní péče s příjmovou ambulancí, oddělení standardních lůžek a ambulantní pracoviště, která v současnosti poskytují péči v oboru kardiologie a gastroenterologie.

Krajská zdravotní, a.s.

Specializované kožní pracoviště s lázeňskou částí a světelnou léčbou, poradna pro otoky lymfatického a žilního původu.

Krajská zdravotní, a.s.

Oddělení poskytuje standardní ošetřovatelskou a léčebnou péči převážně starým a dlouhodobě nemocným. Péče spočívá v každodenní hygienické očistě, podávání stravy, krmení, aplikaci léčebných přípravků, zajištění kontrolních vyšetření, polohování, posazování, …

Krajská zdravotní, a.s.

Neurologické oddělení je tvořeno standardní stanicí se 30 lůžky, pokoje jsou pro 2 a 3 pacienty, disponuje jedním pokojem nadstandardním. Součástí neurologického oddělení je i složka ambulantní.

Krajská zdravotní, a.s.

Otorinolaryngologická (ušní-nosní-krční) ambulance zajišťuje ambulantní péči v oboru, včetně audiometrického vyšetření a indikované infuzní terapie.

Krajská zdravotní, a.s.

Kompletní léčebně-preventivní péče v oboru ortopedické chirurgie dětí a dospělých, kompletní traumatologie a rekonstrukční chirurgie pohybového ústrojí, chirurgie revmatismu a plastická chirurgie. Součástí oboru je traumatologie pohybového ústrojí. Oddělení …

Krajská zdravotní, a.s.

Dětské oddělení chomutovské nemocnice poskytuje krátkodobou resuscitační, intenzívní a standardní diagnostickou a léčebnou péči pro novorozence, děti a dorost. Řeší akutní stavy celého spektra problematiky dětského lékařství, provázené závažným stavem nebo ...

Krajská zdravotní, a.s.

Příjmová ambulance slouží pacientům 24 hodin denně. Jsou zde ošetřovány drobné i střední úrazy a doporučené kontroly po chirurgických výkonech či základní ošetření velkých poranění před transportem na pracoviště vyššího typu. Ambulance zajišťuje plánované i …

Krajská zdravotní, a.s.

Kardiologická ambulance nabízí péči o pacienty s chorobami kardiovaskulárního systému, zejména pacienti s ICHS, po prodělaném infarktu myokardu, srdečními vadami, poruchami srdečního rytmu, špatně korigovanou hypertenzí. Zároveň poradna nabízí speciální ...

Krajská zdravotní, a.s.

Pracoviště zajišťuje ambulantní a konziliární činnost, vč. jednodenní operativy. Operativa je výhradně ambulantní, pacient po zákroku odchází do domácího ošetření.

Krajská zdravotní, a.s.

Zajištuje komplexní péči a specializuje se zejména na onkologickou (tzv. nechirurgickou) léčbu solidních nádorů. Základem nechirurgické léčby je především radioterapie (ozařování) a chemoterapie (léčby cytostatiky), dále rovněž cílená (biologická) i ...

Krajská zdravotní, a.s.

Provádí se chemoterapie, cílená, hormonální léčba a paliativní léčba, dispenzarizace pacientů. Při první návštěvě naší ambulanci je nutné mít s sebou doporučení odesílajícího lékaře a kompletní zdravotní dokumentaci vztahující se k onkologickému onemocnění.

Krajská zdravotní, a.s.

Ambulance radiační onkologie, je nutné objednání předem a doporučení. Provádí se nádorové a nenádorové ozařování a dispenzarizace u vybraných diagnóz.

Krajská zdravotní, a.s.

Otorinolaryngologická (ušní-nosní-krční) ambulance zajišťuje ambulantní péči v oboru, včetně audiometrického vyšetření a indikované infuzní terapie. Objednání není nutné, ale je nutné doporučení.

Krajská zdravotní, a.s.

Plicní ambulance, je nutné objednání předem, doporučení nutné není. Ambulance poskytuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči pacientům s nemocemi dýchacího ústrojí, se zhoubnými i benigními nádory nitrohrudní lokalizace, včetně některých invazivních ...

Krajská zdravotní, a.s.

Alergologická ambulance, je nutné objednání předem, doporučení nutné není. Alergologická poradna se zabývá nejen alergickými onemocněními plic (astmatem), ale i dalšími alergickými onemocněními.

Krajská zdravotní, a.s.

Rehabilitační oddělení se skládá z jedné standardní lůžkové stanice a rozsáhlé ambulantní složky.

Krajská zdravotní, a.s.

Ambulantní složka zajišťuje rehabilitační péči téměř na všech lůžkových odděleních nemocnice dle ordinací ošetřujících lékařů, včetně vyšetření ambulantních pacientů.

Krajská zdravotní, a.s.

Oddělení se skládá z transfuzní a hematologické části. Transfuzní část se dále člení na část dárcovskou a výrobní. Součástí hematologie jsou laboratoře a hematologická poradna.

Krajská zdravotní, a.s.

Urologická ambulance zajišťuje cílenou a kontrolní péči pro pacienty s urologickým onemocněním.