Záchranné služby

Sbor dobrovolných hasičů v Kalku

Provoz sboru dobrovolných hasičů. Zajištění požární ochrany územních oblastí Kalek a Rübenau.

Dobrovolný hasičský sbor obce Černovice

Zajišťujeme požární ochranu a ochranu obyvatelstva. Likvidujeme živelné katastrofy.

OTEVŘENO (nonstop)

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje

Zabezpečování ambulantní pohotovostní a přednemocniční neodkladné péče.

MS VZS ČČK Kadaň

Poskytování záchrany a předlékařské první pomoci na vodních plochách.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Chomutov

Vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a událostech.

Územní odbor Chomutov

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.

Horská služba České republiky,o.s.

Provádění záchranných a pátracích akcí v horském terénu, poskytování první pomoci a zajišťování transportu nemocných a raněných.

Sbor dobrovolných hasičů ve Strupčicích

Jsme sbor dobrovolných hasičů. Pořádáme branné závody, soutěže, hasičské plesy nebo oslavy výročí.

OTEVŘENO (nonstop)