https://www.info-chomutov.cz/lapo-zkusebni-laborator

Centrála

Tisk | Přidat / editovat záznam

LAPO zkušební laboratoř s.r.o.

Provozování geotechnické laboratoře a zkušebny. Provádíme zkoušky hutnění zemin (rázové a statické), geotechnické zkoušky zemin, zkoušky betonu a kameniva. Naše společnost je akreditována.

Služby:
Naše akreditovaná zkušební laboratoř nabízí v oboru mechaniky betonu, zemin a kameniva níže uvedené služby, které provádí odborně erudovaní pracovníci s dlouholetou praxí v oboru geotechnických a laboratorních prací:

A) Geotechnické služby.
 • Geotechnický průzkum území s ohledem na zamýšlenou výstavbu bytových a obchodních domů, objektů občanské vybavenosti, průmyslových objektů a komunikací. Vypracujeme akreditovaný geotechnický posudek a předáme Vám jej v papírové i elektronické podobě,
 • geotechnický monitoring,
 • geotechnický dozor během výstavby,
 • řízení inženýrských rizik,
 • posouzení vhodnosti zemin, event. stanovení způsobu úpravy pro zlepšení jejich vlastností.

B) Akreditované laboratorní i polní zkoušky.
 • Provádíme akreditované zkoušky různých ukazatelů jakosti níže uvedených materiálů.

Kamenivo:
 • stanovení vlhkosti kameniva,
 • statická zatěžovací zkouška.

Zemina:
 • stanovení objemové hmotnosti zemin,
 • stanovení vlhkosti zemin,
 • stanovení zhutnitelnosti zemin – Proctorova zkouška,
 • stanovení zrnitosti zemin,
 • statická zatěžovací zkouška.

Čerstvý beton:
 • stanovení obsahu vzduchu,
 • stanovení konzistence: zkouška sednutím.

Ztvrdlý beton:
 • stanovení objemové hmotnosti,
 • pevnost v tlaku zkušebních těles.

Vzorkování:
 • odběr vzorků čerstvého betonu.

Zkoušky provádíme akreditovaným postupem podle ČSN v laboratoři nebo také přímo na stavbě v terénu. Protokoly o provedených zkouškách vyhotovíme, jak v podobě elektronické, tak i tištěné.

C) Technologie a poradenství.
 • Poskytujeme poradenství ve stavebnictví v oblasti zlepšování vlastností zemin hydraulickými pojivy, technologie betonu a zpracování dalších stavebních hmot. Provádíme také ověřovací a průkazní zkoušky.
Web:
https://www.laposro.cz
Adresa:
Prunéřov 379
432 01 Kadaň - Prunéřov
Ústecký kraj / okres Chomutov
Mobil:
+420 723 524 402
Telefon:
+420 474 331 145
Fax:
+420 474 331 145
E-mail:
Provozní doba:
Dle telefonické dohody.

Fakturační údaje: Obory činnosti:

LAPO zkušební laboratoř s.r.o.

17. listopadu 521
431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 28710835
DIČ: CZ28710835

Obory činnosti:

LAPO zkušební laboratoř s.r.o.
Poctivá firma
LAPO zkušební laboratoř s.r.o.