Pobočky Policie ČR - Obvodní oddělení Semily

Policie ČR - Obvodní oddělení Semily

Útvar zajišťuje ochranu veřejného pořádku, přijímá oznámení od veřejnosti a provádí šetření k přestupkům a trestným činům spáchaným v místě jejich působnosti.

Hlavní pobočka

OŘ Praha III - Služba kriminální policie a vyšetřování

Úřad metodicky řídí, koordinuje a ovlivňuje činnost útvarů služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky.

Policie ČR - Odbor služby pořádkové policie

Služba pořádkové policie vykonává odbornou řídící, organizátorskou a metodicko-kontrolní činnost na úseku pořádkové policie a služební kynologie a hipologie.

Policie ČR - Dálniční oddělení Mikulov

Oddělení dohlíží na bezpečnost a plynulost provozu na jemu svěřeném území dálniční sítě, šetří dopravní nehody a projednává přestupky.

Policie ČR - Dálniční oddělení Ostrava

Oddělení dohlíží na bezpečnost a plynulost provozu na jemu svěřeném území dálniční sítě, šetří dopravní nehody a projednává přestupky.

Policie ČR - Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Služba pro zbraně a bezpečnostní materiál vykonává státní správu v oblasti zbraní, střeliva, výbušnin a bezpečnostního materiálu.

Policie ČR - Odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Služba dohlíží zejména na bezpečnost a plynulost silničního provozu, šetří dopravní nehody a projednává přestupky v blokovém a správním řízení.

Policie ČR - Služba kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Úřad metodicky řídí, koordinuje a ovlivňuje činnost útvarů služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky.

Policie ČR - Odbor vnitřní kontroly Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Útvar zabývající se vnitřní kontrolou, včetně mimořádných událostí a profesních pochybení v rámci policie Moravskoslezského kraje.

Policie ČR - Preventivně informační oddělení Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Poskytování informačního servisu o činnosti Policie ČR sdělovacím prostředkům a zajišťování komunikace krajského ředitelství s médii a veřejností.

Policie ČR - Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Městského ředitelství Brno

Služba pro zbraně a bezpečnostní materiál vykonává státní správu v oblasti zbraní, střeliva, výbušnin a bezpečnostního materiálu.

Policie ČR - Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Územního odboru Brno - venkov

Služba pro zbraně a bezpečnostní materiál vykonává státní správu v oblasti zbraní, střeliva, výbušnin a bezpečnostního materiálu.

Policie ČR - Oddělení vnitřní kontroly Územního odboru Znojmo

Útvar zabývající se vnitřní kontrolou, včetně mimořádných událostí a profesních pochybení v rámci územního odboru.

Policie ČR - Preventivně informační skupina Územního odboru Blansko

Poskytování informačního servisu o činnosti Policie ČR sdělovacím prostředkům a zajišťování komunikace územního odboru s médii a veřejností.

Policie ČR - Dálniční oddělení Podivín

Oddělení dohlíží na bezpečnost a plynulost provozu na jemu svěřeném území dálniční sítě, šetří dopravní nehody a projednává přestupky.

Policie ČR - Dálniční oddělení Ivanovice na Hané

Oddělení dohlíží na bezpečnost a plynulost provozu na jemu svěřeném území dálniční sítě, šetří dopravní nehody a projednává přestupky.

Policie ČR - Dálniční oddělení Chrlice

Oddělení dohlíží na bezpečnost a plynulost provozu na jemu svěřeném území dálniční sítě, šetří dopravní nehody a projednává přestupky.

Policie ČR - Dálniční oddělení Domašov

Oddělení dohlíží na bezpečnost a plynulost provozu na jemu svěřeném území dálniční sítě, šetří dopravní nehody a projednává přestupky.

Policie ČR - Oddělení služební hipologie Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje

Služba vykonává odbornou řídící, organizátorskou a metodicko-kontrolní činnost na úseku služební hipologie.

Policie ČR - Odbor služby pořádkové policie Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje

Služba pořádkové policie vykonává odbornou řídící, organizátorskou a metodicko-kontrolní činnost na úseku pořádkové policie.

Policie ČR - Odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje

Služba dohlíží zejména na bezpečnost a plynulost silničního provozu, šetří dopravní nehody a projednává přestupky v blokovém a správním řízení.

Policie ČR - Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje

Služba pro zbraně a bezpečnostní materiál vykonává státní správu v oblasti zbraní, střeliva, výbušnin a bezpečnostního materiálu.

Policie ČR - Odbor mezinárodních vztahů Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje

Odbor mezinárodních vztahů plní úkoly v oblasti zahraničních styků a zajišťování výkonu mezinárodní spolupráce.

Policie ČR - Odbor vnitřní kontroly Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje

Útvar zabývající se vnitřní kontrolou, včetně mimořádných událostí a profesních pochybení v rámci policie Jihomoravského kraje.

Policie ČR - Preventivně informační oddělení Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje

Poskytování informačního servisu o činnosti Policie ČR sdělovacím prostředkům a zajišťování komunikace krajského ředitelství s médii a veřejností.

Policie ČR - Dopravní inspektorát Územního odboru České Budějovice

Inspektorát dohlíží zejména na bezpečnost a plynulost silničního provozu, šetří dopravní nehody a projednává přestupky v blokovém a správním řízení.

Policie ČR - Skupina vnitřní kontroly Územního odboru Český Krumlov

Útvar zabývající se vnitřní kontrolou, včetně mimořádných událostí a profesních pochybení v rámci územního odboru.

Policie ČR - Dopravní inspektorát Územního odboru Prachatice

Inspektorát dohlíží zejména na bezpečnost a plynulost silničního provozu, šetří dopravní nehody a projednává přestupky v blokovém a správním řízení.

Policie ČR - Preventivně informační skupina Územního odboru Strakonice

Poskytování informačního servisu o činnosti Policie ČR sdělovacím prostředkům a zajišťování komunikace územního odboru s médii a veřejností.

Policie ČR - Služba dopravní policie Územního odboru Písek

Inspektorát dohlíží zejména na bezpečnost a plynulost silničního provozu, šetří dopravní nehody a projednává přestupky v blokovém a správním řízení.

Policie ČR - Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Územního odboru Tábor

Služba pro zbraně a bezpečnostní materiál vykonává státní správu v oblasti zbraní, střeliva, výbušnin a bezpečnostního materiálu.

Policie ČR - Preventivně informační skupina Územního odboru Jindřichův Hradec

Poskytování informačního servisu o činnosti Policie ČR sdělovacím prostředkům a zajišťování komunikace územního odboru s médii a veřejností.

Policie ČR - Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje

Služba pro zbraně a bezpečnostní materiál vykonává státní správu v oblasti zbraní, střeliva, výbušnin a bezpečnostního materiálu.

Policie ČR - Odbor vnitřní kontroly Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje

Útvar zabývající se vnitřní kontrolou, včetně mimořádných událostí a profesních pochybení v rámci policie Jihočeského kraje.

Policie ČR - Odbor služby pořádkové policie Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje

Služba pořádkové policie vykonává odbornou řídící, organizátorskou a metodicko-kontrolní činnost na úseku pořádkové policie a služební kynologie a hipologie.

Policie ČR - Odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje

Služba dohlíží zejména na bezpečnost a plynulost silničního provozu, šetří dopravní nehody a projednává přestupky v blokovém a správním řízení.

Policie ČR - Služba kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje

Úřad metodicky řídí, koordinuje a ovlivňuje činnost útvarů služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky.

Policie ČR - Krajské komunikační a informační centrum Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje

Poskytování informačního servisu o činnosti Policie ČR sdělovacím prostředkům a zajišťování komunikace krajského ředitelství s médii a veřejností.

Policie ČR - Preventivně informační skupina Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje

Poskytování informačního servisu o činnosti Policie ČR sdělovacím prostředkům a zajišťování komunikace krajského ředitelství s médii a veřejností.

Policie ČR - Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Územního odboru Praha venkov - Jih

Služba pro zbraně a bezpečnostní materiál vykonává státní správu v oblasti zbraní, střeliva, výbušnin a bezpečnostního materiálu.

Policie ČR - Územní odbory Praha venkov - Jih

Odbor vnější služby a odbor služby kriminální policie a vyšetřování.

Policie ČR - Dálniční oddělení Poříčany

Oddělení dohlíží na bezpečnost a plynulost provozu na jemu svěřeném území dálniční sítě, šetří dopravní nehody a projednává přestupky.

Policie ČR - Dálniční oddělení Nová Ves

Oddělení dohlíží na bezpečnost a plynulost provozu na jemu svěřeném území dálniční sítě, šetří dopravní nehody a projednává přestupky.

Policie ČR - Dálniční oddělení Rudná

Oddělení dohlíží na bezpečnost a plynulost provozu na jemu svěřeném území dálniční sítě, šetří dopravní nehody a projednává přestupky.

Policie ČR - Dálniční oddělení Bernartice

Oddělení dohlíží na bezpečnost a plynulost provozu na jemu svěřeném území dálniční sítě, šetří dopravní nehody a projednává přestupky.

Policie ČR - Dálniční oddělení Mirošovice

Oddělení dohlíží na bezpečnost a plynulost provozu na jemu svěřeném území dálniční sítě, šetří dopravní nehody a projednává přestupky.