Pobočky Klášterec nad Ohří - městský úřad

Klášterec nad Ohří - městský úřad

Klášterec nad Ohří - městský úřad

První písemná zpráva pochází z roku 1352. Město se nachází v nadmořské výšce 320 metrů. Ve městě lze navštívit veřejnosti přístupný zámek, ve kterém se pořádají výstavy malířů, sochařů, koncerty vážné hudby. Služby: CzechPOINT.

Hlavní pobočka

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

Informační centrum a stáčírna minerálních vod

Informační centrum a stáčírna minerálních vod

Provoz turistického informačního centra. Poskytování informací o památkách, ubytování a kulturním či sportovním vyžití ve městě a okolí.

ZAVŘENO (Otevírá v So 08:30)

Galerie Kryt

Galerie Kryt

Zajišťujeme provoz galerie. Pořádáme výstavy současného výtvarného umění.

MÚ Klášterec nad Ohří - Odbor vnitřní správy

MÚ Klášterec nad Ohří - Odbor vnitřní správy

Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel, kancelářské techniky nebo kancelářských potřeb pro činnost úřadu včetně oprav pro pracovníky úřadu, vedení skladu kancelářských potřeb. Vyvěšení a sejmutí materiálů z úřední desky. Přijímáme žádosti o sňatek a …

MÚ Klášterec nad Ohří - Odbor sociálních věcí, školství a sportu

MÚ Klášterec nad Ohří - Odbor sociálních věcí, školství a sportu

Péče o zdravotně postižené občany a sociálně-právní ochrany dětí. Zabýváme se problematikou menšin. Vedeme evidenci majetku města na úseku zdravotnictví a sociálních věcí.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

MÚ Klášterec nad Ohří - Odbor komunikace a cestovního ruchu

MÚ Klášterec nad Ohří - Odbor komunikace a cestovního ruchu

Organizační zajištění kulturních akcí organizovaných městem, koordinace kulturních aktivit.

MÚ Klášterec nad Ohří - Odbor stavebního úřadu a územního plánování

MÚ Klášterec nad Ohří - Odbor stavebního úřadu a územního plánování

Zajišťování stavebně právní činnosti města, poskytování územně plánovacích informací, uzavírání veřejnoprávních smluv se žadatelem, povolování změn v užívání staveb, ohlašování staveb, povolování výjimek nebo evidování veškerých spisů týkajících se staveb.

MÚ Klášterec nad Ohří - Odbor výstavby a rozvoje města

MÚ Klášterec nad Ohří - Odbor výstavby a rozvoje města

Správa majetku města a majetkoprávních vztahů, zajištění investiční výstavby. Organizování veřejné obchodní soutěže a jiné způsoby zadávání veřejných zakázek, vyřizování příslušných správních řízení. Vypisujeme architektonické soutěže a navazujeme kontakty s …

MÚ Klášterec nad Ohří - Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí

MÚ Klášterec nad Ohří - Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí

Zajišťování údržby, oprav a čistoty veřejných prostor města a komunikací. Koordinace provozu MHD, opravy dopravního značení nebo autobusových zastávek, vydávání rybářských lístků, archivace dokumentů či připravování podkladů.

Městská policie Klášterec nad Ohří

Městská policie Klášterec nad Ohří

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku.

ZAVŘENO (Otevírá v So nonstop)

Informační centrum Klášterec nad Ohří

Informační centrum Klášterec nad Ohří

Turistické informační centrum sídlí pod budovou radnice na kláštereckém náměstí. Nabízí řadu služeb pro návštěvníky a turisty, ale také pro místní obyvatele. Poskytování informací o památkách, ubytování a kulturním či sportovním vyžití ve městě a okolí.